مکانیک نیوزخانه | مکانیک نیوز

جدیدترین مصاحبه ها
کاربردی ترین آموزش ها

راه‌های تشخیص روغن‌سوزی

خارج شدن مستمر دودی متمایل به رنگ آبی از لوله اگزوز کم شدن دائم روغن وجود علائم نشت روغن در یک یا چند ردیف دهانه شمع (در اصطلاح مکانیک‌ها: شمع‌ها خیس شده) چربی سر شمع چرب و روغنی شدن دستمال یا انگشت کشیده شده به…

جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها