مکانیک نیوزآلبوم تصاویر | مکانیک نیوز

timeline_pre_loader
آرشیو مراسمات

جلسه هیئت مدیره مورخ ۹۸/۰۴/۲۴

جلسه هیئت مدیره مورخ ۹۸/۰۴/۲۴

جلسه هیئت مدیره مورخ ۹۸/۰۴/۱۷

جلسه هیئت مدیره مورخ ۹۸/۰۴/۱۷

در خصوص بخشودگی جرائم بیمه ای سال ۱۳۹۸

جلسه ریاست اتحادیه با بازرسی جنوب تهران مورخ ۹۸/۰۴/۰۴

در خصوص برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و اخطار های کتبی به واحدهای صنفی.

در خصوص برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و اخطار های کتبی به واحدهای صنفی

جلسه رسیدگی به شکایات مورخ ۹۸/۰۴/۰۵

جلسه رسیدگی به شکایات مورخ ۹۸/۰۴/۰۵

جلسه هیئت مدیره مورخ ۹۸/۰۴/۳

تسریع روند صدور پروانه کسب

  1. تسریع روند صدور پروانه کسب

  2. اخذ مجوز تاسیس آموزشگاه از سازمان فنی حرفه ای

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی مورخ ۹۸/۰۳/۲۸

  • تصمیم گیری در خصوص برگزاری مجمع عمومی
    تعیین اعضاء هیئت مدیره و بازرس شرکت تعاونی

جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی مورخ ۹۸/۰۳/۲۸

نشست مسئولین کمیسیون آموزش با هیئت مدیره شرکت تعاونی خودرو فاوا مورخ ۹۸/۰۳/۲۰

در رابطه با نحوه آموزش به تعمیرکاران در محل


نشست مسئولین کمیسیون آموزش با هیئت مدیره شرکت تعاونی خودرو فاوا مورخ ۹۸/۰۳/۲۰

مکانیک نیوز

آلبوم تصاویر